PONUDBA

CILJI PROGRAMA

Udeležencem bomo približali zdrav nacin življenja, ter jih naucili strpnosti in medsebojne solidarnosti, naucili jih bomo kako kvalitetno preživljati prosti cas, da racunalnik ni »center našega življenja« , da lahko na prijazen, duhovit, aktiven nacin razvijamo kvalitetno družabno življenje med otroci ob tem pa jim bomo prenesli tudi veliko novih neformalnih znanj, ki jim bodo popestrila in obogatila življenje.

Glede na izkušnje, ki jih imamo z delom z otroki, smo prišli do ugotovitve, da otroci v današnjih, »modernejših casih »– kljub vsej široki ponudbi najveckrat razne tehnologije, ne znajo komunicirati med seboj in navzven, niso dovolj iznajdljivi, prakticni, predvsem pa otrokom manjka smisla za druženje, premalo je med njimi družabnosti in zavedanja o pomembnosti zdravja tako psihicnega kot zavedanja svojega fizicnega telesa.

Z našo organizacijo plesnih pocitnic jim bomo približali manjkajoce in jim omogocili zdravo in poucno preživljanje pocitnic v naši družbi. Naucili jih bomo veliko novega in koristnega za življenje skozi glasbo, ples in zabavo, ki jo manjka v vsakdanu. Danes se otroci predvsem zatekajo pred racunalnike, prosti cas preživljajo s telefonom v roki, ne znajo se vec pogovarjati, pac pa tipkajo … in namesto da soncne dni izkoristijo za druženje s prijatelji, glasno smejanje in fizicne aktivnosti, sedijo pred racunalnikom in cakajo kdaj jih bo kdo ?kliknil?.

Zato bomo otroke vrnili nazaj v naravo in jim približali kako pomembno je, da skrbijo zase.

Naš cilj jih je nauciti in jim približati socialno življenje, pokazati in jih nauciti kako delovati v skupinah ter znati prisluhniti željam in besedam, eden-drugemu. Kako si med seboj pomagati in sodelovati, predvsem pa bomo otroke naucili socutja in razumevanja drug - drugega, hocemo, da spoznajo kako zabavno je pogovarjati se in govoriti šale ter se družiti, brez tekmovalnosti – samo igrati se.

Predvsem želimo mladim pokazati koliko zabave je brezplacne in kako preprosto je preživeti dan v naravi, s plesom in petjem ter igro. Otrokom bomo približali svet – svet veselja, smeha in druženja.

Pokazali jim bomo, da obstajajo vesele oblike druženja, da je plesna šola otrokom lahko drugi dom, kjer se veselimo, kjer se smejimo in plešemo in za trenutek pozabimo na težave, ki nas težijo doma – in otrokom narišemo nasmeh na obraz in mu obogatimo njegovo življenje.

Otroci danes nujno potrebujejo prostor, kjer se pocutijo varne, brezskrbne in s se s svojimi vrstniki skozi glasbo, ples in veselje ucijo novih, za življenje pomembnih stvari. Otroke bomo naucili, da za koristno preživljanje dneva ne potrebujejo dragih igrac, telefonov niti racunalnikov – ampak prijatelje, ki jih bodo lažje pridobili z na novo pridobljenimi znanji , kajti novo pridobljena znanja jih bodo opremila za samozavestnejše, bolj odlocno vstopanje v vsakdanje življenje.