PONUDBA

NAJMLAJŠI 3 - 10 LET

PONUDBA ZA NAJMLAJŠE, STARE OD 3 DO 10 LET

LIBI ŽUR (3 - 5 let)
Na plesnih uricah skozi plesne igrice ter pravljice ucimo naše najmlajše plesalce gibanja po prostoru, nivojskega gibanja ter spodbujamo njihov socialni razvoj s plesom v paru. Poudarjamo pomembnost govorice telesa tako, da se ucimo izrazov kot so kolona, vrsta, krog, itd. Hkrati pa nahranimo našo domišljijo tako, da se prelevimo v mornarcke, ki plujejo po morju; žabice , ki skacejo po velikih lužah in še in še.
Dvakrat letno se vam bodo vaši malcki predstavili na letni produkciji, kjer bodo pokazali pridobljeno plesno znanje. Za vaše najmlajše pa pripravljamo ustvarjalne delavnice, kjer ustvarjamo strašne maske za noc carovnic, krasimo smrecico v božicnem casu ter še marsikaj.
Pridružite se nam z vašimi malcki, kjer bomo skupaj zaplesali dvakrat tedensko po 45 minut.

MINI (4 - 6 let) in MIDI BALET (7 - 10 let) 
V programu mini baleta našim najmlajšim balerinam skozi igro in ples vpeljemo osnove klasicnega baleta. Pri baletnih uricah razgibamo telo, spodbujamo otrokov ustvarjalni ter kulturni razvoj, prav tako skozi igro spodbujamo lastno izražanje in socialni razvoj naših plesalk. Plesne tecaje vodijo odlicne plesne uciteljice z vecletnimi izkušnjami z delom z otroki ter odlicne animatorke, ki se posvecajo posameznikovi osebnosti.
Mini balerine se nam dvakrat letno predstavijo na letni produkciji plesnega kluba, kjer nam pokažejo, cesa vse so se naucile. Za balerine pripravljamo ustvarjalne delavnice, ki so tematske narave. Pridružite se nam na uricah mini baleta enkrat tedensko po 60 minut.

PLESNI MIX (5 - 7 let)
Plesni mix je namenjen otrokom, ki želijo skozi zabavne treninge spoznati osnove jazz baleta, hip hopa, latinsko - ameriške ter standardne plese. Na plesnih vajah na nevsiljiv nacin delamo na izboljšanju motorike otroka in spoznavanju z ritmom, ki ga dosežemo s poslušanjem glasbe, ritma ter delamo na štetju. Vajo zacnemo z ogrevanjem in raztezanjem telesa, ob poslušanju popularne slovenske glasbe, ki je otrokom poznana in prijazna.
Skupina plesni mix se dvakrat letno predstavi na letni produkciji kluba, kjer pokažejo osvojene plesne korake. Prav tako jim pripravljamo ustvarjalne delavnice, kjer spodbujamo kreativno stran naših plesalcev.

HIP HOP (7 - 10 let)
Osnovno vodilo programa Hip hop otroci je postavitev telesa. Skozi razlicne plesne elemente plesalce tehnicno pripravimo, prav tako pa skozi koreografijo vkljucimo jazz. V skupini so med ogrevanjem vkljucene vaje za moc, ki so vpeljane v hip hop koreografije. Velik poudarek je na poslušanju glasbe , s katero razvijamo obcutek za ritem ter muzikalicnost.
Dvakrat letno se nam naši plesalci hip hopa predstavijo v plesni letni produkciji, kjer pokažejo naucene korake ter svoj napredek. Tematsko obarvane ustvarjalne delavnice bodo še dodatno spodbudile njihovo domišljijo, saj so plesno in kreativno ustvarjalni.
Pripeljite vaše hip hop malcke na zacetne ure hip hopa , kjer se bodo na popularno hip hop glasbo naucili novih koreografij.

JAZZ BALET (7 - 10 let)
Jazz balet pooseblja eleganco, popolno plesno tehniko, milino ter gracioznost. Poudarek je na tehniki, ki jo razvijamo s skoki, z obrati … Trening jazz baleta se pricne z ogrevanjem telesa, vajami za raztezanje ter vajami za moc. Del treninga je posvecen pravilni izvedbi tehnike gibov, ki odlikujejo to zvrst plesa. Tehnika jazz baleta je vpeljana v koreografijo tako, da se razni skoki, obrati, pliei prepletajo s koreografijo.