KDO SMO

KDO SMO

URŠA GRM je pri 6 letih zacela plesati jazz balet v plesni šoli Mojce Horvat. Svojo plesno pot je nadaljevala v Kazini, kjer je v tekmovalni skupini plesala jazz balet in step. S svojo skupino (formacijo), malo skupino in duetom je med 8 in 14 letom usvajala prva, druga in tretja mesta na državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih (v obeh plesnih stilih).
Ob koncu osnovne šole se je odlocila za vpis na Srednjo glasbeno in baletno šolo in vzporedno na Umetniško gimnazijo - smer sodobni ples. V casu šolanja se je udeležila državnega baletnega tekmovanja, na katerem je zasedla 6. mesto in za nagrado prejela intenzivni baletni tecaj v Pragi.

Obe šoli je uspešno zakljucila in naredila gimnazijsko maturo.
Po koncani srednji šoli, je uspešno opravila avdicijo za šolo London Studio Center v Londonu in tam študirala pol leta. Po povratku v Ljubljano, je zacela z ucenjem v plesni šoli Ples Plus in se vpisala na Pedagoško fakulteto, smer razredni pouk, na kateri bo diplomirala v letu 2013.

Dve leti je sodelovala tudi v projektih DBUS (Društvo baletnih umetnikov Slovenije), in sicer v koreografijah Kjare Staric, Alene Medic in Katarine Cegovnik.

Od tedaj in do danes si je nabrala veliko izkušenj z ucenjem. Trenutno uci v petih plesnih šolah (Plesni zavod Sorina Dimache, Plesna šola Forma, Pilates Holisticni center, Plesni center Libero, Balet Georeta Capraroiu), poleg skupinske vadbe baleta pa poucuje tudi individualno.